چگونه دکمه های CTA را بدون کد به پست ها و صفحات وردپرس اضافه کنیم

شما باید به بازدیدکنندگان اجازه دهید که تعامل با سایت را با انجام کاری از راه آسان و مستقیم انجام دهد. اینجاست که دکمه های CTA وردپرس در کانون توجه قرار می گیرند.

چگونه دکمه های CTA را بدون کد به پست ها و صفحات وردپرس اضافه کنیم بیشتر بخوانید »