جاوا اسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت دوره مقدماتی جلسه نهم

آموزش جاوا اسکریپت دوره مقدماتی جلسه نهم

سر فصل های آموزش جاوا اسکریپت دوره مقدماتی جلسه نهم در جلسه نهم از آموزش جاوا اسکریپت دوره مقدماتی نیز همچون جلسه هشتم در مورد توابع صحبت می کنیم. در این جلسه خواهیم آموخت که توابع می توانند مقادیر گوناگونی را در جواب بازگشت دهند. دو تابعی که برای به دست آوردن مساحت دایره و …

آموزش جاوا اسکریپت دوره مقدماتی جلسه نهم ادامه »