1. Home
  2. Docs
  3. ساخت پوسته
  4. شروع

شروع

برای شروع توسعه تم های وردپرس آماده اید؟ شما در جای مناسب هستید

در این فصل آغازین، نگاهی خواهیم داشت به اینکه تم های وردپرس چیست و چگونه کار می کنند. سپس، ما در مورد GPL، مجوز نرم افزار مورد استفاده برای وردپرس و تمام تم های موجود در مخزن قالب وردپرس بحث خواهیم کرد.

در مرحله بعد، ما به برخی از ابزارهایی که در جعبه ابزار توسعه تم وردپرس خود نیاز دارید نگاه می کنیم و به شما آموزش می دهیم که چگونه یک محیط توسعه محلی را راه اندازی کنید.

ما این فصل را با نگاه کردن به چند نمونه قالب وردپرس کامل می کنیم.

Articles

How can we help?