دسته: جاوا اسکریپت

8

آموزش جاوااسکریپت – قسمت دوم

در این جلسه به مبحث عملگرهای حسابی خواهیم پرداخت و در ادامه در مورد تقدم عملگرها صحبتمی کنیم.

سپس به سراغ تابع typeof و انواع داده ای می رویم و با سه نوع داده ای عددی ، متنی ، و بولین آشنا می شویم.

49

آموزش جاوااسکریپت – قسمت اول

در این آموزش با این زبان بسیار پرکاربرد و حیاتی دوب آشنا می شویم. در این جلسه در مورد پایه ای ترین مباحث جاوااسکریپت صحبت می کنیم. همچون معنی و مفهوم متعیر و نحوه استفاده از انها در زبان جاوااسکریپت.